Podnikatelský inkubátor Nymburk, p.o.

Podnikatelským inkubátorem se rozumí vhodné prostředí, převážně pro začínající inovativní firmy, které v tomto prostředí požívají za předem stanovených podmínek zvýhodněného nájemného a služeb poskytovaných provozovatelem inkubátoru, a které jsou schopny uplatnit svůj produkt v rozumném časovém horizontu na trhu.

projekt  spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR

Aktuality

5.12.2017 Informace o PIN v regionálním zpravodaji agentury CzechInvest

Z podnětu vedení Regionální kanceláře agentury CzechInvest pro Středočeský kraj a Prahu, byla v součinnosti vytvořena informace o historii vzniku a současnosti našeho podnikatelského inkubátoru. Součástí textu je i barevná fotografie areálu inkubátoru a na základě žádosti agentury CI i fotografie s ukázkou vývoje robotizovaného pracoviště ve společnosti Sp-Tech s majitelem inovativní firmy panem Jaroslavem Hrádkem a ředitelem PIN panem Milanem Machem.

Celý text článku staženého z webu CzechInvestu je zde
(Foto: Radek Mach)

16.10.2017Firma z PIN se účastnila MSV 2017

Letošního 59. Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně se účastnila rovněž inovativní společnost z našeho podnikatelského inkubátoru Sp-Tech. Prezentovala zejména robotizovaná pracoviště obsluhy velkých děrovacích strojů na výrobu přesných výlisků z plechu. Zájem návštěvníků o expozici potvrdil slova majitele a jednatele společnosti pana Hrádka, že prezentace byla velmi úspěšná a to jak po technické, tak i obchodní stránce.
Blahopřejeme.


9.10.2017 Návštěva ředitelky regionální kanceláře CzechInvestu v PIN

Dnešního dne navštívili náš podnikatelský inkubátor ředitelka regionální kanceláře agentury CzechInvest pro Středočeský kraj a Prahu paní Ivana Havránková a projektový manažer kanceláře pan Tomáš Kocourek.
Předmětem jednání byly aktuální informace o probíhajících výzvách projektů na podporu podnikatelů, např. projekt Czech Starter a Czech Accelerator. Současně byl dopracován text propagačního článku o PIN do časopisu agentury CI „REGION“.

Zobrazit další aktuality