Podnikatelský inkubátor Nymburk, p.o.

Podnikatelským inkubátorem se rozumí vhodné prostředí, převážně pro začínající inovativní firmy, které v tomto prostředí požívají za předem stanovených podmínek zvýhodněného nájemného a služeb poskytovaných provozovatelem inkubátoru, a které jsou schopny uplatnit svůj produkt v rozumném časovém horizontu na trhu.

projekt  spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR

Aktuality

5.12.2018 Další jednání BMW/MAGNA v PIN

Další důležité jednání řídícího výboru projektu BMW/MAGNA, za účasti nejvyšších představitelů obou společností, projednalo dosažené výsledky a další postup v realizaci projektů.
(Foto: M. Mach, S. Haniková)


31.10.2018 Mezinárodní setkání firmy MAGNA v inkubátoru


5.12.2017 Informace o PIN v regionálním zpravodaji agentury CzechInvest

Z podnětu vedení Regionální kanceláře agentury CzechInvest pro Středočeský kraj a Prahu, byla v součinnosti vytvořena informace o historii vzniku a současnosti našeho podnikatelského inkubátoru. Součástí textu je i barevná fotografie areálu inkubátoru a na základě žádosti agentury CI i fotografie s ukázkou vývoje robotizovaného pracoviště ve společnosti Sp-Tech s majitelem inovativní firmy panem Jaroslavem Hrádkem a ředitelem PIN panem Milanem Machem.

Celý text článku staženého z webu CzechInvestu je zde
(Foto: Radek Mach)

Zobrazit další aktuality