Postup a podmínky inkubace
(umístění do PIN)

Žádost o přijetí do PIN

První kontakt zájemce o umístění (inkubaci) do Podnikatelského inkubátoru Nymburk (PIN) může být uskutečněn osobně nebo písemně vyplněním a zasláním „Žádosti o přijetí do PIN“.

žádost o přijetí do PIN [95 kB | *.pdf]

Strukturovaný pohovor

Pokud záměr zájemce odpovídá možnostem a podmínkám k umístění v PIN (Provozní řád), je prováděn vstupní strukturovaný pohovor, kde dochází k podrobnější formulaci záměrů zájemce se zástupci PIN. Předmětem dialogu je především podnikatelský záměr a možnosti vzájemné spolupráce. Vodítkem strukturovaného pohovoru je osnova vstupního pohovoru.

osnova strukturovaného pohovoru [89 kB | *.pdf]

Podnikatelský záměr

Následně po strukturovaném pohovoru předá zájemce písemné dokumenty o své dosavadní podnikatelské činnosti resp. o svém podnikatelském záměru, nejlépe dle osnovy podnikatelského záměru.

osnova podnikatelského záměru [123 kB | *.pdf]

Rozhodnutí o inkubaci

Všechny poskytnuté informace a písemné podklady (jsou považovány za důvěrné), vyhodnotí hodnotící skupina ve složení:

  • Ing. Milan Mach, ředitel PIN
  • Ing. Radek Mach, jednatel společnosti APIS Nymburk, spol. s r.o.
  • v případě potřeby přizvaný odborník na obor předmětu činnosti

Hodnotící skupina na základě kriteríí a komplexního posouzení záměru žadatele rozhodne o přijetí zájemce do inkubátoru vydáním Rozhodnutí. V případě nedostatečných podkladů resp. nesplnění kriterií pro inkubaci v PIN bude umístění zamítnuto.

výběrová kriteria pro žadatele [119 kB | *.pdf]
rozhodnutí o inkubaci [111 kB | *.pdf]

Uzavření nájemní smlouvy

V případě vydání kladného rozhodnutí bude se zájemcem uzavřena nájemní smlouva.